messager
 
เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ชุมชนนาฝาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

สถิติ sitemap
วันนี้ 85
เดือนนี้1,429
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)47,908
ทั้งหมด 200,043

image ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีอีสาน บุญบั้งไฟประจำปี 2567 เทศบาลตำบลจอมทอง ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ชมแห่ขบวนบั้งไฟเอ้ และขบวนนางรำ จุดที่ 1 บ้านศรีบุญเรือง จุดที่ 2 ลานอเนกประสงค์สวนสาธารณะบ้านนาฝาย และในวันที่ 12 พฤษภาคม...
ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีสงกรานต์
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567
ประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลจอมทอง โดยการนำของนายวิทยา แสงป้อง นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ประกอบด้วย 1.หน้ากากอนามัย จำนวน 3 กล่อง 2.เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 3ขวด 3.ชุดPPE จำนวน 5 ชุด...
เทศบาลตำบลจอมทองโดยการนำของนายวิทยา แสงป้อง นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง ได้ส่งมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 จำนวน 70 ชุด และได้รับความอนุเคราะห์ชุดแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย จำนวน 70 ชุดจากท่าน...
เทศบาลตำบลจอมทอง ได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและทำMOU ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอ ปกครองอำเภอ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และหน่วยงานต่างๆเพื่อช่วยกันควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรน่า2019...
กองสาธารณสุขฯ และงานป้องกันได้ออกดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่บริเวณบ้านผู้ป่วยโควิด-19 (ชุมชนศรีนคร วัดโนนรัง ก)
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจหาสารเสพติดในเทศบาลตำบลจอมทอง (เทศบาลสีขาว) ประจำปี 2567[10 กรกฎาคม 2567]
ดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง [8 กรกฎาคม 2567]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการออกปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลจอมทอง[3 กรกฎาคม 2567]
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนภายในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง (กิจกรรมมัดย้อมบาติกพรีเมียม) ประจำปี 2567[28 มิถุนายน 2567]
 
info ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
one stop service

เปิดบริการผ่านระบบ eservice ทต.จอมทอง

งดรับงดให้ ของขวัญ

info ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อมูลการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ประชาสัมพันธ์ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประชาสัมพันธ์ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview9

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook ทต.จอมทอง
facefook เทศบาลตำบลจอมทอง

home ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดีในชุมชน
ด้านหัตกรรม จักสาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview152
ด้านภาษา วรรณกรรมและหมอลำ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview118
ด้านประเพณี สู่ขวัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview123
ด้านแพทย์แผนไทย หมอนวด หมอเป่า poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview184

บุคลากรภายใน
home ผู้บริหารองค์กร
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0819740260
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0819740260
การจัดการความรู้ (Knowledge Management (KM) ภายในองค์กร
folder คู่มือการปฏิบัติงาน การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
folder KM การจัดการองค์ความรู้เรื่อง ขั้นตอนการจัดทำหนังสือราชการ
folder km ขั้นตอนการรับหนังสือและส่งหนังสือ
folder km ชุดความรู้ การจัดการความรู้ KM คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
folder คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
folder คู่มือการปฏิบัติงาน e-plannacc
folder คู่มือการปฏิบัติงาน อปท
folder คู่มือการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4

info หนังสือราชการสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
หนังสือราชการจากท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× เทศบาลตำบลจอมทอง